Firma: Milan Sihelský


Milan Sihelský, majitel

Mobil: 605 296 061
sihelsky@sihelsky.cz


Petr Chmelík, dispečer sklápěčů
Mobil: 731 429 859
petr.chmelik@sihelsky.cz


Tomáš Franc, dispečer sklápěčů
Mobil: 605 296 063
dispecer@sihelsky.cz


Ondřej Hanuš, dispečer plata
Mobil: 605 296 070
platadispecer@sihelsky.cz


Firma: SIHELSKÝ s.r.o.


Milan Sihelský, jednatel

Mobil: 605 296 061
sihelsky@sihelsky.cz


Milan Bareš, vedoucí servisu
Mobil: 605 296 062
milan.bares@sihelsky.cz


Jiří Sádlo, vedoucí skladu ND
Mobil: 739 681 012
technik@sihelsky.cz


Sihelsky
Sihelsky
Sihelsky


Sídlo Firmy:
Veltrubská 543, 280 02
Kolín – Sendražice